สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43

  ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ชาวพฤหัสบดี จำกัด

แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด

ขอเชิญสมาชิกตอบแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ...

วันที่ 19-04-2018   อ่านเพิ่มเติม  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 ...

วันที่ 21-02-2018   อ่านเพิ่มเติม  

รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 จำนวน 4 ตำแหน่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 ประจำปี 2561 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ ...

วันที่ 06-02-2018   อ่านเพิ่มเติม  

สำรวจผู้สนใจทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ออกแบบสำรวจความต้องการเดินทางไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น (Tohoku นิกโก้ เซนได นาริตะ 5 วัน 3 คืน) กับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ...

วันที่ 01-12-2017   อ่านเพิ่มเติม  

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไปในออมทรัพย์
ชุดที่ 43 ฉบับที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2561 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 43 ฉบับที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 42 ฉบับที่ 9 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 42 ฉบับที่ 8 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 42 ฉบับที่ 7 วันที่ 1 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 8/2560 อ่านเพิ่มเติม
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2560 จำนวน 100 ทุน อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 7/2560 อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 6/2560 อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 5/2560 อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
แบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและหมายเลขประจำตัวสมัคร อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 43 จำนวน 4 ตำแหน่ง อ่านเพิ่มเติม
สำรวจผู้สนใจทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธฯ อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด

 

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %

ประธานกรรมการ สอ.ชพ. ชุดที่ 42

นาย สุรศักดิ์ จินตรัตน์

ประธานกรรมการ

จำนวนสมาชิกประจำเดือน เมษายน 2561

ประเภทสมาชิก คุรุสภา สกสค.
สมาชิก 189 237
สมาชิกสมทบ 3 23
สมาชิกทั้งหมด 452

รายงานฐานะการเงิน

ณ วันที่31 มีนาคม 2561
สินทรัพย์ 177,142,469.34 บาท
หนี้สินและทุน 177,142,469.34 บาท
     - หนี้สิน 40,017,689.16 บาท
     - ทุน 135,176,737.27 บาท
สรุป รายได้สูงกว่ารายจ่าย 1,948,042.91 บาท
     - รายได้ 2,338,584.65 บาท
     - ค่าใช้จ่าย 390,541.74 บาท
สรุป รายได้สูงกว่ารายจ่าย 84,574.25 บาท

  Link ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาข้อมูล
  Facebook Page

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Today
9
Yesterday
14
This Month
523
Last Month
519
This Year
2,907
Last Year
3,899