ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่คุณรจิต ทวีทุน ณ หน้าห้องรองเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา # สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพระพฤหัสบดี จำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) # บริการฝาก-ถอนเงิน เวลา 8.30 น. - 15.00 น. # บริการด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. # รับเรื่องทั่วไป เวลา 8.30 - 16.30 น.
 

ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42


รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16

โครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ...

วันที่ 18-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้แล้ว

ระเบียบนี้มีอะไรใหม่บ้าง อาทิ 1) เพิ่มสวัสดิการการเป็นโสด 2) เพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือสวัสดิการทุกกรณี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 3) ปรับแก้คุณสมบัติของสมาชิกที่ขอรับบริการ และ 4) เพิ่มระยะเวลาในการขอรับสิทธิ เป็นต้น ...

วันที่ 07-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้อนุมัติการให้ทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ประจำปี 2560 ทุนละ 1,300 บาท ...

วันที่ 03-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

ขอเชิญสั่งซื้อลำใยสดช่อของสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยทางภาคเหนือ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด และประชาชนทั่วไป สั่งซื้อลำใยสดช่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ทางภาคเหนือ เป็นลำไยเกรด AA+A บรรจุกล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 300 บาท ...

วันที่ 02-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  


ดูข่าวทั้งหมด
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 5/2560

นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 02-08-2017   อ่านเพิ่มเติม  

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 4/2560

นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 27-06-2017   อ่านเพิ่มเติม  


ดูกิจกรรมทั้งหมด
 

ชุดที่ 42 ฉบับที่ 5 วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 42 ฉบับที่ 4 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 42 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 42 ฉบับที่ 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม
ชุดที่ 42 ฉบับที่ 1 วันที่ 3 เมษายน 2560 อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 5/2560 อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 4/2560 อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 อ่านเพิ่มเติม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ. 2558 อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด อ่านเพิ่มเติม
คำขอกู้เงินสามัญ อ่านเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด

 

  อัตราดอกเบี้ย

  เงินฝากออมทรัพย์
(ฝากออมทรัพย์ทั่วไป)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากไม่เกิน 29,999 บาท)
1.00 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 30,000 แต่ไม่เกิน 999,999 บาท)
2.75 %
  ฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป)
3.00 %
  เงินกู้ทุกประเภท
(เงินกู้ทั่วไป)
5.50 %

ประธานกรรมการ สอ.ชพ. ชุดที่ 42

นาย สุรศักดิ์ จินตรัตน์

ประธานกรรมการ

จำนวนสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ประเภทสมาชิก คุรุสภา สกสค.
สมาชิก 186 232
สมาชิกสมทบ 9 34
สมาชิกทั้งหมด 461
ค้นหาข้อมูล
  Facebook Page

สถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Today
8
Yesterday
9
This Month
308
Last Month
454
This Year
1,534
Last Year
2